Središnja lovna evidencija

Dobrodošli u SLE

SLE je središnji izvor informacija o lovištima ustanovljenim u Republici Hrvatskoj i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o pravu lova i lovnogospodarskih planova.

Prijava u aplikaciju se odvija preko sustava e-Građani.
U donjem desnom kutu se nalaze upute za korištenje, u kojima su pojašnjeni svi moduli sustava.
Pozivaju se lovoovlaštenici da na adresu e-pošte sle@mps.hr dostave ime i prezime, OIB te adresu e-pošte osobe kojoj dopuštaju pristup Središnjoj lovnoj evidenciji. Napominjemo da ta osoba mora imati najmanje jednu vjerodajnicu potrebnu za prijavu na eGrađani.
Molimo pričekajte