Molim pričekajte...

Pregled podataka o lovištu - LOVREĆ-STUDENCI


XVII/126 - LOVREĆ-STUDENCI

Splitsko-dalmatinska

6841

Županijsko (zajedničko)

Otvoreno lovište

Brdski

Početna točka lovišta je na koti 776 (Orlovača). Sjeverna granica ide u smjeru jugoistoka državnom granicom RH do kote 724 poviše sela Repinovača. Tu počinje istočna granica lovišta koja ide u smjeru juga između kote 736 i trigonometra 774 (Drežanj), a dalje na jugozapad obilazeći sa zapadne strane zaseok Lažete, te dalje presijecajući cestu Studenci ¬Imotski kod kote 715 pokraj Gornjih Metera. Od kote 715 granica ide prema koti 737, koti 722, a odatle preko Samarina na kotu 746, a od nje u smjeru juga obilazeći sa zapadne strane zaseok Mikuliče, a sa istočne strane Kamenjak (kota 804) do Katića i dalje na cestu Imotski - Lovreč. Granica prati cestu do raskrižja za selo Grabovac, a zatim tom cestom do raskrižja za Medov Dolac. Tu počinje južna granica koja ide u smjeru zapada na kotu 530 i vrh Sidoč (trig. 849) ide vrhom brda Sidoč preko predjela Močarnik, kote 592. Novak 491, Vrsnica pa poviše Gornjih Merčepa dolazi na cestu Šestanovac - Cista Provo u predjelu Dvorup. Tu počinje zapadna granica koja ide cestom do Ciste Provo do raskrižja u Cisti Provo, a zatim ces¬tom prema 1motskom do protupožarnog prosjeka Viševac prije Lovreča. Granica lovišta ide protupožarnim prosjekom Viševac do sela Mrnjavci, a od sela Mrnjavci prema Studencima, cestom kroz Musinac, Šakiči, Udovičiči i dalje cestom prema Aržanu do početne točke lovišta - Orlovača (kota 776).

Ugovori

Broj Datum Ovlaštenik prava lova LGO/PUD Aktivan Detalji
17126 01.04.2017. LU GRADINA LOVREĆ LGO done info_outline

Dokumenti

Ne postoje dokumenti za odabrano lovište