Detalji lovišta

XIV/9 - PODUNAVLJE - PODRAVLJE

Dokumenti lovišta

Klasa Urudžbeni broj Naziv Datum dokumenta Preuzmi
NP-323-02/20-02/02 525-11/0582-20-1 Odluka o ustanovljenju lovišta 2020 05.11.2020 /Documents\128_Loviste_16-11-2020 05-22-32.pdf
NP-323-02/06-01/220 525-13-06-1 Odluka o ustanovljenju lovišta 2006 30.05.2006 /Documents\1027_Loviste_10-01-2023 01-48-45.pdf

Ugovori lovišta

Broj Datum od Datum do Lovoovlaštenik LGO/PUD Aktivan Detalji
398 01.04.2006 31.03.2036 HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb LGO True 432
Molimo pričekajte